Fakulta psychológie

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na FPs PEVŠ AR 2019/2020

Študijný program: školská psychológia
Študijný odbor: psychológia

Stiahnite si súbor: Témy dizertačných prác 2019/2020

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce