Fakulta psychológie

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v AR 2022/2023

Študijný program: školská psychológia
Študijný odbor: psychológia

Stiahnite si súbor: Témy dizertačných prác 2022/2023

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce