Fakulta psychológie

Kontakt

ORGANIZAČNO-METODICKÉ ZABEZPEČENIE

  • prof. PhDr. Marína MIKULAJOVÁ, CSc.

koordinátorka štúdia a predsedníčka Programovej rady

  • PhDr. Zuzana KAMENDY, PhD.

garantka certifikačného študijného programu

  • PhDr. Petra KLASTOVÁ PAPPOVÁ, PhD.

organizácia teoretickej prípravy

  • Ing. Nikola Kopiláková

referentka pre študijnú agendu

 

KONTAKT

Mgr. Marina Faraga

dekanát – LNZ

Fakulta psychológie PEVŠ

Tomášikova 20

821 01 Bratislava

 

e-mail:   zavislosti@paneurouni.com

tel:          02/48208861

web:       https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/certifikacne-studium/