Fakulta psychológie

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky pre doktorandské štúdium na Fakulte psychológie.

Vážení študenti, vážené študentky, viac informácií o podmienkach získania študentských pôžičiek nájdete tu.