Fakulta psychológie

Lektorský zbor

 

LEKTORI PRE TEORETICKÚ ČASŤ ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU LEKTORI PRE PRAKTICKÚ ČASŤ ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
MUDr. Jozef BENKOVIČ PhDr. Zuzana KAMENDY, PhD.
MUDr. Boris BODNÁR, MBA. PhDr. Petra KLASTOVÁ PAPPOVÁ, PhD.
PhDr. Veronika BOLEKOVÁ, PhD. PhDr. Peter KNAPÍK
MUDr. Miroslav GROHOL PhDr. Antónia KOTIANOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Ingrid HUPKOVÁ, PhD. PhDr. Barbora KUCHÁROVÁ, PhD.
PhDr. Zuzana KAMENDY, PhD. Mgr. Adam KURILLA
PhDr. Petra KLASTOVÁ PAPPOVÁ, PhD. doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
PhDr. Peter KNAPÍK PhDr. Mgr. Vladimír STANISLAV, PhD., MPH
PhDr. Antónia KOTIANOVÁ, PhD. doc. PhDr. Miloš ŠLEPECKÝ, PhD.
PhDr. Barbora KUCHÁROVÁ, PhD. Mgr. Ján ZÁSKALAN
Mgr. Adam KURILLA PhDr. Richard WOLT, PhD.
prof. PhDr. Michal MIOVSKÝ, PhD.
doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
MUDr. Ľubomír OKRUHLICA, CSc.
MUDr. Michal PATARÁK, PhD.
PhDr. Henrieta ROĽKOVÁ, PhD.
PhDr. Mgr. Vladimír STANISLAV, PhD., MPH
doc. PhDr. Miloš ŠLEPECKÝ, PhD.
doc. PhDr. Denisa ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
MUDr. Marcela ŠOLTÝSOVÁ
MUDr. Ján ŠUBA, PhD., MPH.