Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre bakalárske štúdium na Fakulte psychológie

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC 18. 03. 2022 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 16. 08. 2021 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty…
Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…