Fakulta psychológie

Dokumenty

Dokumenty pre rigorózne konanie na Fakulte psychológie na stiahnutie:

 

Smernica dekanky č. 1/2019  Zásady rigorózneho konania

Postup pri odovzdávaní prác

Vzor posudku oponenta/tky