Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2022/2023

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM      

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 05.09.2022 – 23.09.2022
Výučba – D 26.09.2022 – 16.12.2022      (12 týždňov)
Konzultácie – EX 26.09.2022 – 16.12.2022      (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie – D/EX 12.12.2022 – 03.02.2023      (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna  počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok); 17.11.2022 (štvrtok)
Letný semester  2022/2023  Obdobie
Výučba (1. ročník) – D 20.02.2023 – 15.05.2023 (12 týždňov)
Výučba (2. ročník) – D 20.02.2023 – 28.04.2023 (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 20.04.2023
Skúškové obdobie (1. ročník – D) 09.05.2023 – 14.07.2023 (10 týždňov)
Skúškové obdobie (2. ročník – D) 24.04.2023 – 19.05.2023 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D 19.05.2023
Štátne skúšky Mgr. – D riadny termín 22.05.2023 – 30.06.2023
Promócie 11. – 12.07.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok), 10.04.2023 (pondelok), 01.05.2023 (pondelok), 08.05.2023 (pondelok)
Prázdniny 17.07.2023 – 31.08.2023
Termín odovzdania záverečnej práce 15.06.2023
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D, EX 16.06.2023
Štátne skúšky – Mgr. – D/EX – opravný termín 15.08.2023 – 31.08.2023

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023 aktualizované

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018