Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

2. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov 10.09.2018 – 19.10.2018
Výučba 24.09.2018 – 15.12.2018 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 24.09.2018 – 15.12.2018 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) 10.12.2018 – 01.02.2019 (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 01.11.2018 (štvrtok), 01.01.2019 (utorok)
 

 

 
Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba ( 1. ročník) 04.02.2019 – 27.04.2019 (12 týždňov)
Výučba ( 2. ročník) 04.02.2019 – 12.04.2019 (10 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (1. – 2. ročník) 04.02.2019 – 27.04.2019 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 04.02.2019 – 13.04.2019 (10 týždňov)
Termín odovzdania diplomovej práce 25.04.2019
Skúškové obdobie vrátane obdobia na predtermíny (1. ročník denné štúdium, 1. – 2. ročník externé štúdium) 23.04.2019 –  21.06.2019 (9 týždňov)
Skúškové obdobie vrátane obdobia na predtermíny (2. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium) 08.04.2019 – 03.05.2019    (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 03.05.2019
Štátne skúšky 27.05.2019 – 14.06.2019 (3 týždne)
Promócie 25.06.2019 – 26.06.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok) 01.05.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 19.08.2019 – 30.08.2019 (2 týždne)

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018