Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2021/2022

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov 02.09.2021 – 17.09.2021
Výučba – D 20.09.2021 – 10.12.2021    (12 týždňov)
Konzultácie – EX 20.09.2021 – 10.12.2021    (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021
Skúškové obdobie – D/EX 06.12.2021 – 28.01.2022    (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna  počas zimného semestra 01.11.2021 (pondelok) , 17.11.2021 (streda) 06.01.2022 (štvrtok)
Letný semester  2021/2022  Obdobie
Výučba (1. ročník) – D 31.01.2022 – 22.04.2022    (12 týždňov)
Výučba (2. ročník) – D 31.01.2022 – 08.04.2022    (10 týždňov)
Konzultácie (1. až 2. ročník) – EX 31.01.2022 – 22.04.2022    (12 týždňov)
Konzultácie (3. ročník) – EX 31.01.2022 – 08.04.2022    (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 21.04.2022
Skúškové obdobie (1. ročník – D, 1. a 2. ročník – EX ) 19.04.2022 – 24.06.2022    (10 týždňov)
Skúškové obdobie (2. ročník – D, 3. ročník -EX) 04.04.2022 – 29.04.2022    (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D, EX 29.04.2022
Štátne skúšky Mgr. – D/EX– riadny termín 23.05.2022 – 17.06.2022
Promócie 29.06.2022 – 01.07.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 15.04.2022 (piatok), 18.04.2022 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022
Termín odovzdania záverečnej práce 16.06.2022
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. – D, EX 17.06.2022
Štátne skúšky – Mgr. – D/EX – opravný termín 15.08.2022 – 31.08.2022

 

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018