Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

 

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 11.09.2017 – 20.10.2017
Výučba 25.09.2017 – 16.12.2017 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 25.09.2017 – 16.12.2017 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 18.12.2017 – 01.01.2018
Skúškové obdobie (1. ročník) 11.12.2017 – 02.02.2018     (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna   počas zimného semestra 01.09.2017 (piatok), 15.09.2017 (piatok)

01.11.2017 (streda), 17.11.2017 (piatok)

 

Letný semester  2017/2018 Obdobie
Výučba 1. ročník 05.02.2018 – 28.04.2018 (12 týždňov)
Výučba 2. ročník 05.02.2018 – 13.04.2018 (10 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (1. – 2. ročník) 05.02.2018 – 28.04.2018 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník) 05.02.2018 – 14.04.2018 (10 týždňov)
Termín pre odovzdanie diplomovej práce 24.04.2018
Skúškové obdobie vrátane obdobia na predtermíny (1. ročník denné štúdium, 1. a 2. ročník externé štúdium) 23.04.2018 – 22.06.2018 (9 týždňov)
Skúškové obdobie (2. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium) 09.04.2018 – 04.05.2018 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 11.05.2018
Štátne skúšky 28.05.2018 – 15.06.2018 (3 týždne)
Promócie 28. – 29.06.2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 30.03.2018 (piatok),    02.04.2018 (pondelok),

01.05.2018 (utorok),  08.05.2018 (utorok)

Prázdniny 01.07.2018 – 31.08.2018
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 20.08.2018 – 31.08.2018 (2 týždne)

 

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019