Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM      

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 04.09.2023 – 22.09.2023
Výučba 25.09.2023 – 15.12.2023     (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie 11.12.2023 – 02.02.2024 (6 týždňov)     (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna  počas zimného semestra 01.11.2023 (streda), 17.11.2023 (piatok), 25.12.2023 (pondelok), 26.12.2023 (utorok)
Letný semester  2023/2024  Obdobie
Výučba (1. ročník) 05.02.2024 – 26.04.2024 (12 týždňov)
Výučba (2. ročník) 05.02.2024 – 12.04.2024 (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 25.04.2024
Skúškové obdobie (1. ročník) 22.04.2024 – 28.06.2024 (10 týždňov)
Skúškové obdobie (2. ročník) 08.04.2024 – 03.05.2024 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. 03.05.2024
Štátne skúšky Mgr. – riadny termín 13.05.2024 – 21.06.2024
Promócie 25.06.2024 – 26.06.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024 (piatok), 01.04.2024 (pondelok), 01.05.2024 (streda), 08.05.2024 (streda)
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024
Termín odovzdania záverečnej práce 13.06.2024
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Mgr. 14.06.2024
Štátne skúšky – Mgr. – opravný termín 15.08.2024 – 30.08.2024

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2023/2024

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023 aktualizované

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018