Fakulta psychológie

Akademický senát

Predsedníčka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

 

Podpredsedníčka- zamestnanecká časť

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

Tajomníčka

Mgr. Denisa Newman, PhD.

 

Overovateľ

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

 

Členovia senátu

 

Zamestnanecká časť:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Mgr. Erik Radnóti, PhD.

 

Študentská časť:

PhDr. Marek Madro

Mgr. Daniela Mitríková

Viktória Nagyová

Deana Kovárová

 

Zápisnica č. 3 z Akademického senátu, 21.9.2017

Zápisnica č. 2 z Akademického senátu, 15.9.2017

Zápisnica č. 4 z Akademického senátu, 6.11.2017

Zápisnica z Akademického senátu, 15.2.2018

Zápisnica z Akademického senátu, 20.11.2018

Zápisnica z Akademického senátu, 5.3.2019

Zápisnica z Akademického senátu, 7.3.2019

Zápisnica z Akademického senátu, 28.3.2019

Zápisnica z Akademického senátu, 12.9.2019

Zápisnica z volieb Akademického senátu – zamestnanecká časť, 25.11.2019

Zápisnica z volieb Akademického senátu – študentská časť, 4.12.2019