Fakulta psychológie

Dekanát

Dekanát Fakulty psychológie PEVŠ

Dekanka

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
E-mail: elena.lisa@paneurouni.com

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Dekanát

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8864

E-mail: katarina.greskovicova@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty, asistentka dekanky

Alena Múčková
Dekanát

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8861

E-mail: alena.muckova@paneurouni.com