Fakulta psychológie

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Fakulta psychológie

Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com