Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2022/2023

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 05.09.2022 – 23.09.2022
Dizertačná skúška september – október 2022
Výučba 26.09.2022 – 16.12.2022   (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 26.09.2022 – 16.12.2022   (12 týždňov)
Skúškové obdobie 12.12.2022 – 03.02.2023   (6 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 -31.12.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok), 17.11.2022 (štvrtok)

 

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba 20.02.2023 – 12.05.2023 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 20.02.2023 – 12.05.2023 (12 týždňov)
Prihlášky na dizertačnú skúšku (2.ročník dennej formy) do 24.02.2023
Dizertačná skúška (2.ročník dennej formy) marec – apríl 2023
Skúškové obdobie 09.05.2023 – 14.07.2023 (10 týždňov)
Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2021/22  apríl 2023
Odovzdanie dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

do 13.06.2023
Obhajoba dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

august 2023
Prihlášky na dizertačnú skúšku

(2.ročník externej formy)

do 31.08.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok), 10.04.2022 (pondelok), 01.05.2023 (pondelok),
08.05.2023 (pondelok)
Prázdniny 17.07.2023 – 31.08.2023

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023 aktualizované

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020