Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2021/2022

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov 02.09.2021  – 30.9.2021
Dizertačná skúška september – október 2021
Výučba 20.09.2021 – 10.12.2021  (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 20.09.2021 – 10.12.2021  (12 týždňov)
Skúškové obdobie 06.12.2021 – 28.01.2022  (6 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2021 – 31.12.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2021 (pondelok), 17.11.2021 (streda) 06.01.2022 (štvrtok)

 

Letný semester  2021/2022 Obdobie
Výučba 31.01.2022 – 22.04.2022  (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 31.01.2022 – 22.04.2022  (12 týždňov)
Prihlášky na dizertačnú skúšku (2.ročník dennej formy) do 25.02.2022
Dizertačná skúška (2.ročník dennej formy) marec – apríl 2022
Skúškové obdobie 19.04.2022 – 24.06.2022  (10 týždňov)
Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2021/22  apríl 2022
Odovzdanie dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

do 13.06.2022
Obhajoba dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

august 2022
Prihlášky na dizertačnú skúšku

(2.ročník externej formy)

do 31.08.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 15.04.2022 (piatok),  18.04.2022 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020