Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

III. stupeň štúdia  –  doktorandské  štúdium    

 

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov 10.09.2018 – 19.10.2018
Výučba 24.09.2018 – 14.12.2018 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 24.09.2018 – 14.12.2018 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie 10.12.2018 – 01.02.2019 (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 01.11.2018 (štvrtok), 01.01.2019 (utorok)

 

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba 04.02.2019 – 26.04.2019 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 04.02.2019 – 26.04.2019 (12 týždňov)
Skúškové obdobie 23.04.2019 – 21.06.2019 (9 týždňov)
Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2019/2020 apríl 2019
Odovzdanie dizertačnej práce (5. ročník externej formy) 10.06.2019
Odovzdanie projektu  dizertačnej práce (2. ročník externej formy) do 13.07.2019
Dizertačná skúška (2. ročník externej formy) do 31.08.2019
Obhajoba dizertačnej práce (5. ročník externej formy) august 2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 19.04.2019 (piatok), 22.04.2019 (pondelok) 01.05.2019 (streda),  08.05.2019 (streda)

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020