Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2020/2021

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov 07.09.2020 – 16.10.2020
Dizertačná skúška september – október 2020
Výučba 21.09.2020 – 11.12.2020 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 21.09.2020 – 11.12.2020 (12 týždňov)
Skúškové obdobie 07.12.2020 – 29.01.2021
Vianočné prázdniny 21.12.2020 – 31.12.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 17.11.2020 (utorok), 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda)

 

Letný semester  2020/2021 Obdobie
Výučba 01.02.2021 – 23.4.2021 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 01.02.2021 – 23.4.2021 (12 týždňov)
Prihlášky na dizertačnú skúšku

(2.ročník dennej formy)

do 26.02.2021
Dizertačná skúška

(2.ročník dennej formy)

marec – apríl 2021
Skúškové obdobie 19.04.2021 – 18.06.2021
Zverejnenie tém dizertačných prác

na AR 2021/22

 apríl 2021
Odovzdanie dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

do 14.06.2021
Obhajoba dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

august 2021
Prihlášky na dizertačnú skúšku

(2.ročník externej formy)

do 31.08.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda), 02.04.2021 (piatok) 05.04.2021 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020