Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2019/2020

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov 09.09.2019 – 18.10.2019
Dizertačná skúška (3.ročník externej formy) september- október 2019
Výučba 23.09.2019 – 13.12.2019 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 23.09.2019 – 13.12.2019 (12 týždňov)
Skúškové obdobie 09.12.2019 – 31.01.2020 (6 týždňov)
Vianočné prázdniny 19.12.2019 -31.12.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019 (piatok) , 01.01.2020 (streda), 06.01.2020 (pondelok)

Doktorandské štúdium – letný semester

Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba 03.02.2020 – 25.04.2020 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 03.02.2020 – 25.04.2020 (12 týždňov)
Prihláška na dizertačnú skúšku (2. ročník dennej formy) do 29.02.2020
Dizertačná skúška (2. ročník dennej formy) marec- apríl 2020
Skúškové obdobie 20.04.2020 – 19.06.2020 (9 týždňov)
Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2020/2021 apríl 2020
Odovzdanie dizertačnej práce (3. ročník dennej a 4. ročník externej formy) do 12.06.2020
Obhajoba dizertačnej práce (3. ročník dennej a 4. ročník externej formy) august 2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok)

01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)

Prihláška na dizertačnú skúšku (2. ročník externej formy) do 31.08.2020
Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020