Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 04.09.2023 – 22.09.2023
Dizertačná skúška september – október 2023
Výučba 25.09.2023 – 15.12.2023 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 25.09.2023 – 15.12.2023 (12 týždňov)
Skúškové obdobie 11.12.2023 – 02.02.2024 (6 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 (streda), 17.11.2023 (piatok), 24.12.2023 (pondelok), 25.12.2023 (utorok)

 

Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba 05.02.2024 – 26.04.2024 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 05.02.2024 – 26.04.2024 (12 týždňov)
Prihlášky na dizertačnú skúšku (2.ročník dennej formy) do 29.02.2024
Dizertačná skúška (2.ročník dennej formy) marec – apríl 2024
Skúškové obdobie 22.04.2024 – 28.06.2024 (10 týždňov)
Zverejnenie tém dizertačných prác na AR 2024/25  apríl 2024
Odovzdanie dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

do 10.06.2024
Obhajoba dizertačnej práce

(3. ročník dennej formy, 4.ročník externej formy)

august 2024
Prihlášky na dizertačnú skúšku

(2.ročník externej formy)

do 31.08.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024 (piatok), 01.04.2024 (pondelok), 01.05.2024 (streda), 08.05.2024 (streda)
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2023/2024

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023 aktualizované

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020