Fakulta psychológie

Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty Psychológie PEVŠ

Predsedníčka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

 

Interní členovia

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

Externí členovia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.