Fakulta psychológie

Vedecká rada

Vedecká rada Fakulty Psychológie PEVŠ

Predsedníčka

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

 

Interní členovia

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Mgr. Denisa Newman, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

 Externí členovia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

prof. Mgr. Anton Heretik jn., PhD.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.