Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM      

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 04.09.2023 – 22.09.2023
Výučba – D 25.09.2023 – 15.12.2023      (12 týždňov)
Konzultácie – EX 25.09.2023 – 15.12.2023     (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie –  D/EX 11.12.2023 – 02.02.2024  (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 (streda), 17.11.2023 (piatok), 25.12.2023 (pondelok), 26.12.2023 (utorok)
Letný semester  2023/2024  Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník) – D 05.02.2024 – 26.04.2024 (12 týždňov)
Výučba (3. ročník) – D 05.02.2024 – 12.04.2024 (10 týždňov)
Konzultácie (1. až 3. ročník) – EX 05.02.2024 – 26.04.2024 (12 týždňov)
Konzultácie (4. ročník) – EX 05.02.2024 – 12.04.2024 (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 25.04.2024
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník – D, 1. – 3. ročník – EX) 22.04.2024 – 28.06.2024 (10 týždňov)
Skúškové obdobie (3. ročník – D, 4. ročník – EX) 08.04.2024 – 03.05.2024 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc. – D, EX 03.05.2024
Štátne skúšky Bc. – D/EX– riadny termín 13.05.2024 – 21.06.2024
Promócie 25.06.2024 – 26.06.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024 (piatok), 01.04.2024 (pondelok), 01.05.2024 (streda), 08.05.2024 (streda)
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024
Termín odovzdania záverečnej práce 13.06.2024
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky –  Bc. – D, EX 14.06.2024
Štátne skúšky – Bc. – D/EX – opravný termín 15.08.2024 – 30.08.2024

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2023/2024

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023 aktualizované

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018