Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2020/2021

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov 02.09.2020 – 18.09.2020
Výučba – D 21.09.2020 – 12.12.2020    (12 týždňov)
Konzultácie – EX 21.09.2020 – 12.12.2020    (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2020 – 31.12.2020
Skúškové obdobie –  D/EX 07.12.2020 – 29.01.2021    (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 17.11.2020 (utorok), 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda)
 

Letný semester  2020/2021

 

Obdobie

Výučba (1. a 2. ročník) – D 01.02.2021 – 24.04.2021    (12 týždňov)
Výučba (3. ročník) – D 01.02.2021 – 10.04.2021    (10 týždňov)
Konzultácie (1. až 3. ročník) – EX 01.02.2021 – 24.04.2021    (12 týždňov)
Konzultácie (4. ročník) – EX 01.02.2021 – 10.04.2021    (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 22.04.2021
Skúškové obdobie

(1. a 2. ročník – D, 1. – 3. ročník – EX)

19.04.2021 – 18.06.2021    (9 týždňov)
Skúškové obdobie

(3. ročník – D, 4. ročník – EX)

06.04.2021 – 04.05.2021    (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc. – D, EX 04.05.2021
Štátne skúšky Bc. – D/EX– riadny termín 24.05.2021 – 11.06.2021
Promócie 29. – 30.06.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna   počas letného semestra 01.01.2021 (piatok), 06.01.2021 (streda), 02.04.2021 (piatok) 05.04.2021 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021
Termín odovzdania záverečnej práce 15.06.2021
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky –  Bc. – D, EX 18.06.2021
Štátne skúšky – Bc. – D/EX – opravný termín 16.08.2021 – 27.08.2021

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018