Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2019/2020

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov 09.09.2019 – 19.09.2019
Výučba 23.09.2019 – 14.12.2019    (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 23.09.2019 – 14.12.2019    (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 19.12.2019 – 31.12.2019
Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny) 09.12.2019 – 31.01.2020   (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019 (piatok) , 01.01.2020 (streda),

06.01.2020 (pondelok) 

 

 

 
Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník) 03.2.2020 – 25.04.2020 (12 týždňov)
Výučba (3. ročník) 03.2.2020 – 09.04.2020 (10 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (1. – 3. ročník) 03.2.2020 – 25.04.2020 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (4. ročník) 03.2.2020 – 09.04.2020 (10 týždňov)
Termín odovzdania bakalárskej práce 23.04.2020
Skúškové obdobie vrátane obdobia na predtermíny (1. a 2. ročník denné štúdium, 1. – 3. ročník externé štúdium) 20.04.2020 – 19.06.2020 (9 týždňov)
Skúškové obdobie vrátane obdobia na predtermíny (3. ročník denné štúdium, 4. ročník externé štúdium) 06.04.2020 – 30.04.2020 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 30.04.2020
Štátne skúšky 18.05.2020 – 05.06.2020 (3 týždne)
Promócie 23.06.2020 a 24.06.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 10.04.2020 (piatok), 13.04.2020 (pondelok)

01.05.2020 (piatok),  08.05.2020 (piatok)

Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 17.08.2020 – 28.08.2020 (2 týždne)

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018