Fakulta psychológie

Harmonogram akademického roka 2022/2023

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM      

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 05.09.2022 – 23.09.2022
Výučba – D 26.09.2022 – 16.12.2022       (12 týždňov)
Konzultácie – EX 26.09.2022 – 16.12.2022      (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie –  D/EX 12.12.2022 – 03.02.2023   (6 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok); 17.11.2022 (štvrtok)
Letný semester  2022/2023  Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník) – D 06.02.2023 – 28.04.2023      (12 týždňov)
Výučba (3. ročník) – D 06.02.2023 – 14.04.2023      (10 týždňov)
Konzultácie (1. až 3. ročník) – EX 06.02.2023 – 28.04.2023        (12 týždňov)
Konzultácie (4. ročník) – EX 06.02.2023 – 14.04.2023       (10 týždňov)
Termín odovzdania záverečnej práce 20.04.2023
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník – D, 1. – 3. ročník – EX) 24.04.2023 – 30.06.2023      (10 týždňov)
Skúškové obdobie (3. ročník – D, 4. ročník – EX) 11.04.2023 – 05.05.2023      (4 týždne)
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky – Bc. – D, EX 05.05.2023
Štátne skúšky Bc. – D/EX– riadny termín 10.05.2023 – 16.06.2023
Promócie 27.06.2023 – 28.06.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok), 07.04.2023 (piatok) 10.04.2023 (pondelok)
Prázdniny 01.07.2023 – 31.08.2023
Termín odovzdania záverečnej práce 15.06.2023
Termín splnenia podmienok na štátne skúšky –  Bc. – D, EX 16.06.2023
Štátne skúšky – Bc. – D/EX – opravný termín 15.08.2023 – 08.09.2023

 

Na stiahnutie:

Časový harmonogram akademického roka 2022/2023

Časový harmonogram akademického roka 2021/2022

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

Časový harmonogram akademického roka 2018/2019

Časový harmonogram akademického roka 2017/2018