Fakulta psychológie

Úradné oznamy

05.08.2020

Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác

OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
05.08.2020

Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce

OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
26.06.2020

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium sa predlžuje!

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe „Školská ...
01.06.2020

Časový harmonogram akademického roka 2020/2021

Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2020/2021
06.03.2020

Témy dizertačných prác na AR 20/21 sú už vypísané!

Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v súlade s § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ...
17.12.2019

Oznam o konaní dizertačných skúšok

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
04.11.2019

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov ...
01.06.2019

Časový harmonogram akademického roka 2019/2020

  Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020