Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre Fakultu psychológie

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC 10. 07. 2023 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023 01. 06. 2022 Časový harmonogram akademického roka LS 2022/2023 - aktualizácia platí len pre letný semester AR 2022/2023 Časový harmonogram akademického roka 2022/2023    
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC 18. 03. 2022 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 16. 08. 2021 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…