Fakulta psychológie

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre Fakultu psychológie

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC 18. 03. 2022 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie…
Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 16. 08. 2021 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Oznam o konaní obhajoby dizertačných prác 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty…
Oznam o konaní obhajoby projektu dizertačnej práce 05. 08. 2020 OZNÁMENIE V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty…
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium sa predlžuje! 26. 06. 2020 Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu. Fakulta psychológie uskutočňuje doktorandské štúdium v študijnom programe „Školská psychológia”. Na doktorandské štúdium sa môžete prihlásiť…