Fakulta psychológie

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia bola vymenovaná dekankou Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy doc. PhDr. Evou Naništovou, CSc. po schválení Akademickým senátom PEVŠ s účinnosťou od 7. mája 2024.

Disciplinárna komisia Fakulty psychológie PEVŠ

Zamestnanecká časť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD. – predsedníčka komisie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

 

 Študentská časť

Bc. Katarína Vozarová

Nina Lanáková

Ľuboš Sčensný