Fakulta psychológie

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia bola vymenovaná dekankou Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy doc. Mgr. Elenou Lisou, PhD. po schválení Akademickým senátom Fakulty psychológie PEVŠ s účinnosťou od 17. februára 2020.

Disciplinárna komisia Fakulty psychológie PEVŠ

Zamestnanecká časť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.predsedníčka komisie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

 Študentská časť

 Bc. Mgr. Inès Bernadette Limberg

 Nina Pavlů