Fakulta psychológie

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia bola vymenovaná dekankou Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy doc. Mgr. Elenou Lisou, PhD. po schválení Akademickým senátom Fakulty psychológie PEVŠ s účinnosťou od 17. februára 2018.

Zamestnanecká časť

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.predsedníčka komisie

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 

 Študentská časť

Bc. Valentína Piková

Michaela Hrancová