Fakulta psychológie

Dekanské voľno

Dekanka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. vyhlasuje na utorok 23.04.2019 dekanské voľno pre študentov Fakulty psychológie PEVŠ.

<<< Späť