Fakulta psychológie

Poplatky

Číslo účtu a variabilný použite rovnaké, aké používate pri platbe školného. Môžete nájsť v UIS po prihlásení (Portál študenta -> Financovanie štúdia).

 

Vystavenie nového preukazu: EUR
ISIC 25
Preukaz študenta PEVNE 12

 

Prolongácie: EUR
ISIC 15
Preukaz študenta PEVŠ 0

 

Aktivácia funkcie “dopravná karta” (len pre prolongované preukazy, novo vyrobené preukazy s aktuálnou platnosťou majú poplatok v cene nového preukazu): EUR
ISIC (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3
Preukaz študenta PEVŠ (platiť len v prípade potreby a len prostrednictvom stránky moja.dopravnakarta.sk) 3