Fakulta psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozýva na 22. ročník súťažnej vedeckej konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozýva na 22. ročník súťažnej vedeckej konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27.04. 2023 v Bratislave.

Medzinárodné študentské psychologické dni sú vedeckou súťažnou konferenciou, ktorej sa zúčastňujú študenti bakalárskych a magisterských programov psychológie. Počas konferencie odznie 25 príspevkov víťazov katedrových a fakultných kôl súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti zo 14 slovenských a českých vysokých škôl a univerzít. Cieľom konferencie je prezentácia zistení študentských výskumov z rôznych oblastí psychológie, výmena znalostí a skúseností z teoretického bádania a empirického psychologického výskumu, diskusia k záverom z vedeckovýskumných aktivít a k aktuálnym spoločenským témam. Súčasťou konferencie bude tiež vyhlásenie víťazných prác 23. ročníka celoslovenskej súťaže ŠVOČ a ocenenie víťazných prác v rámci českej národnej súťaže.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Program Medzinárodných študentských psychologických dní

Tešíme sa na stretnutie s víťazmi katedrových a fakultných kôl študentskej vedeckej a odbornej činnosti, so študentami, kolegami a všetkými záujemcami o psychológiu a vedecký výskum.

 

<<< Späť