Fakulta psychológie

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže odborných prác študentov ŠVOČ 2020!

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ sa v roku 2020 uskutočnilo výnimočne dištančnou formou. Do súťaže bolo prihlásených 7 súťažných prác v bakalárskej sekcii a 5 súťažných prác v magisterskej sekcii.

 

Na základe hlasovania členov odbornej komisie sa v bakalárskej sekcii víťazmi stali:

 

 1. Dušana Višňovská: Kvalita života a odpúšťanie abstinujúcich závislých
 2. Kristína Vasková: Štýly humoru v rôznych vekových skupinách

Diana Zdechovanová: Vzťahová väzba, štýly humoru a vnímanie výsmechu u mladých dospelých

 

V magisterskej sekcii zvíťazili:

 1. Filip Foriš: Typológia ľudí závislých od alkoholu z hľadiska ich kognitívnych deficitov
 2. Deana Kovárová: Sociálna kognícia ľudí s poruchami schizofrenického spektra
 3. Eva Klanduchová: Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch

 

Filip Foriš a Deana Kovárová budú našu fakultu reprezentovať na 20. ročníku Medzinárodných študentských psychologických dní a na 21. ročníku Celoslovenských študentských psychologických dní 2020.

 

Blahoželáme!

 

 

 

Zoznam prihlásených súťažných prác:

Bakalárska sekcia:

 

 1. Filip Danko: Akademická úspešnosť a temperament
 2. Hana Huljaková: Syndróm vyhorenia u zamestnancov v médiách
 3. Alžbeta Palacková: Sociálno-emocionálne zdravie u maturantov
 4. Viktória Pakšiová: Odpúšťanie a láska u zadaných a nezadaných vysokoškolských študentov
 5. Kristína Vasková: Štýly humoru v rôznych vekových skupinách
 6. Dušana Višňovská: Kvalita života a odpúšťanie abstinujúcich závislých
 7. Diana Zdechovanová: Vzťahová väzba, štýly humoru a vnímanie výsmechu u mladých dospelých

 

Magisterská sekcia:

 1. Nina Aleksieva: Rezistencia voči zmene, osobnostné črty a hodnoty
 2. Filip Foriš: Typológia ľudí závislých od alkoholu z hľadiska ich kognitívnych deficitov
 3. Jana Janičová: Sociálno-emocionálne zdravie a psychologický well-being študentov cirkevnej školy
 4. Eva Klanduchová: Temperament a vášnivá láska v dlhodobých heterosexuálnych vzťahoch
 5. Deana Kovárová: Sociálna kognícia ľudí s poruchami schizofrenického spektra

 

 

 

<<< Späť