Fakulta psychológie

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže odborných prác študentov ŠVOČ 2024!

V utorok 29. februára 2024 sa na Fakulte psychológie konala Študentská vedecká a odborná konferencia, ktorú Ústav klinickej psychológie každoročne organizuje pri príležitosti fakultného kola súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

 

Na základe hlasovania členov odbornej komisie sa víťazmi v bakalárskej sekcii stali:

  1. Ľuboš Sčensný: Súvislosť konšpiračných presvedčení a čŕt temnej triády
  2. Michaela Pasztoreková: Rodové rozdiely v temných a svetlých osobnostných charakteristikách mladých dospelých
    Zuzana Zelnická: Poruchy príjmu potravy v online priestore
  3. Danuša Černegová: Komparácia sociosexuality u LGBTQ+ a heterosexuálnych dospelých

 

V magisterskej sekcii sa študenti umiestnili nasledovne:

  1. Bc. Ondrej Hronský: Sociálne kompetencie a črty temnej triády adolescentov zo špeciálnych výchovných zariadení
  2. Bc. Nicole Trpišová: Vzťahová väzba, reziliencia a sebahodnotenie adolescentov
  3. Bc. et Bc. Veronika Grondžáková: Rozpoznávanie emócií a osobnostné štýly u ľudí závislých od alkoholu

 

Ľuboš Sčensný a Ondrej Hronský  budú našu fakultu reprezentovať na celoslovenskej a medzinárodnej súťaži, ktorú v rámci konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni organizuje Katedra psychologie University of New York in Prague v dňoch 4.-5. apríla 2024.

 

<<< Späť