Fakulta psychológie

ÚSPECHY ŠTUDENTOV FAKULTY PSYCHOLÓGIE V SÚŤAŽI ŠVOČ 2022

V utorok 05. apríla 2022 sa na Fakulte psychológie konala Študentská vedecká konferencia, ktorú Ústav klinickej psychológie každoročne organizuje pri príležitosti fakultného kola súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 12 študentov, ktorí v rámci svojich príspevkov prezentovali závery svojich vedecko-výskumných aktivít z oblasti školskej, klinickej či pozitívnej psychológie.

Na základe hlasovania členov odbornej komisie sa víťazmi v bakalárskej sekcii stali:

  1. Ondrej Hronský: Črty temnej triády a prosociálne správanie vysokoškolských študentov
  2. Katarína Trnková: Možnosti využitia dotazníka SDQ u detských klientov navštevujúcich CPPPaP
  3. Barbora Horňáková: Školská klíma v inkluzívnej základnej škole z pohľadu žiakov a zamestnancov

V magisterskej sekcii zvíťazili:

  1. Bc. Ing. Dagmar Kožinová: Strategie zvládání stresu a podpůrné mechanismy po tornádu na Moravě
  2. Bc. Kristína Vasková: Kognitívne deficity a omyly u seniorov
  3. Bc. Martin Vencel: Psychometrické vlastnosti dotazníku mapujícího motivaci dětí k trávení času v online prostoru

Víťazky magisterskej sekcie úspešne reprezentovali našu fakultu na celoslovenskej súťaži a na 22. ročníku Medzinárodných študentských psychologických dní, ktoré organizovala Katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Bc. Ing. Dagmar Kožinová obsadila v národnej súťaži druhé miesto a za svoj príspevok získala cenu publika. Bc. Kristína Vasková sa umiestnila v národnej súťaži na treťom mieste.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

<<< Späť