Fakulta psychológie

Máme víťazky ŠVOK!

Na Fakulte psychológie sa 15. apríla konala Študentská vedecká konferencia. Jej cieľom  bola prezentácia meritórnych zistení výskumu realizovaného študentmi Fakulty psychológie PEVŠ a diskusia k záverom z vedeckovýskumných aktivít. Študenti prezentovali výskumné práce z oblasti klinickej, školskej a pracovnej psychológie.

Víťazmi fakultného kola ŠVOČ na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v akademickom roku 2018/2019 sa stali:

 Magisterská sekcia:

  1. Alena Schindlerová: Efektivita tréninku jazykových schopností podle Elkonina v České republice
  2. Kristína Trnovcová: Motivácia k výkonu a zmysel pre integritu u zamestnancov vybraného podniku
  3. Kateřina Kopáčková: Pozornost, ADHD a osobní pohoda u vysokoškoláků

Bakalárska sekcia:

  1. Ester Šípová: Stratégie zvládania stresu vo vzťahu k motivácii výkonu u vysokoškolských študentov

Bc. Alena Schindlerová a Bc. Kristína Trnovcová budú našu fakultu reprezentovať na Medzinárodných študentských psychologických dňoch 2019.

V poradí 19. ročník medzinárodnej a 20. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa uskutoční 23. a 24. mája 2019 na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 

<<< Späť