Fakulta psychológie

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy sa 21.11.2018 konala medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“.  Odborníci z oblasti vedy, výskumu a praxe – psychológovia, sociológovia, pedagógovia, sociálni pracovníci a učitelia na vedeckej úrovni hovorili na aktuálne témy ohrozovania detí a mladistvých, ktorí sú od skorého veku denno-denne vystavení rizikám nových technológií. Diskutovalo sa o duševnom zdraví, rizikách online sveta aj potrebe školského psychológa.

Počas konferencie sa konal aj seminár na tému Ekonomika 4.0 a ľudský faktor – výzvy ekonomiky  4.0 pre psychológiu práce a organizácie, organizácia IPčko spustila projekt Dobrá linka k čomu nasledovala aj tlačová konferencia.

 

<<< Späť