Fakulta psychológie

Medzinárodné študentské psychologické dni 2024

V dňoch 4. a 5. apríla 2024 sa na pôde  University of New York in  Prague konal  24. ročník celoslovenskej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni.

 

Na konferencii odznelo 15 súťažných  príspevkov v bakalárskej sekcii a 13 príspevkov v magisterskej sekcii. Fakultu psychológie Paneurópskej vysokej školy reprezentovali Ľuboš Sčensný s príspevkom Súvislosť konšpiračných presvedčení a čŕt temnej triády a Bc. Ondrej Hronský s prácou Sociálne kompetencie a črty temnej triády adolescentov zo špeciálnych výchovných zariadení.

 

Ľuboš Sčensný sa umiestnil v bakalárskej sekcii celonárodnej slovenskej súťaže na 2. mieste.

 

Srdečne blahoželáme!

 

<<< Späť