Fakulta psychológie

Na PEVŠ sa uskutočnil kurz MABEL

V stredu 23. 10. 2019 na PEVŠ sa uskutočnil kurz MABEL, ktorý je určený pre psychológov, logopédov a špeciálnych pedagógov.

MABEL obsahuje 15 najdôležitejších a diagnosticky citlivých testov ranej gramotnosti, overených vo viacerých jazykoch. Výnimočnosť testovej batérie MABEL spočíva v tom, že všetky testy sú vytvorené paralelne v angličtine, waleštine, francúzštine, španielčine, češtine a slovenčine – teda s možnosťou priameho porovnávania medzi jazykmi. V súčasnosti sa MABEL rozširuje o ďalšie jazyky: portugalčinu a poľštinu.

Testy zisťujú schopnosti: fonematické uvedomovanie, znalosť písmen, rýchle menovanie, čítanie a písanie. Kurz je zameraný na prácu s 15 diagnostickými testami, ktoré sa zakladajú na vedeckých dôkazoch.

Prednášali nám: Dr. Markéta Caravolas (Bangor University, Veľká Británia) a prof. Marína Mikulajová (PEVŠ, Slovensko)

 

<<< Späť