Fakulta psychológie

Otvárame externé magisterské štúdium!

Otvárame externé magisterské štúdium!

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2021/2022 externé magisterské štúdium v študijnom odbore psychológia – študijný program ŠKOLSKÁ A PRACOVNÁ PSYCHOLÓGIA.

Študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie. Štúdium je výrazne prepojené na prax a s dôrazom na prípravu  „psychológa praktika“. Fakulta psychológie PEVŠ kladie mimoriadny dôraz na spojenie teórie s praxou už počas štúdia. Študenti v rámci vybraných predmetov praxujú priamo v školách, v školských zariadeniach alebo vo firmách a organizáciách. V súčasnosti má Fakulta psychológie PEVŠ uzatvorené dohody s mnohými pracoviskami, na ktorých si študenti už počas štúdia rozvíjajú praktické psychologické zručnosti v oblasti diagnostiky, prevencie a intervencie – pod supervíziou učiteľov resp. odborníkov z firiem – potrebné pre budúcu prácu s klientmi. Týmto Fakulta psychológie PEVŠ zaručuje komplexnú prípravu a kvalitné vzdelávanie psychológov  pre prácu s jednotlivcom, skupinou, komunitou a spoločnosťou v školskej, pracovnej a organizačnej psychológie a psychologickej praxi. Na magisterské štúdium nadväzuje doktorandský študijný program Školská psychológia.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie a využite možnosť na podanie elektronickej prihlášky v termíne do 31. augusta 2021.

Podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na web-stránke fakulty. Minimálny počet študentov pre otvorenie študijného programu je 15 študentov.

Detailnejšie informácie o dodatočnom prijímacom konaní na študijný program Školská a pracovná psychológia v externej forme si môžete vyžiadať na študijnom oddelení fakulty psychológie.

<<< Späť