Fakulta psychológie

OTVÁRAME NOVÝ PROGRAM certifikačnej prípravy v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg!

Fakulta psychológie PEVŠ získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR na otvorenie dvojročného certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg.

 

Termín na zaslanie prihlášky je do  22. novembra 2022. 

 

 

<<< Späť