Fakulta psychológie

Podpora a rozvoj dušeného zdravia v školách

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách“. Konferencia sa koná dňa 17.3.2023 pri príležitosti ukončenia medzinárodného projektu ERASMUS+ „Supporting teachers to face the challenge of distance teaching” v kooperácii Litva, Lotyšsko, Slovenská republika. Záštitu nad konferenciou prebrala Eva Klímová, prezidentka Slovenskej komory psychológov.

Viac informácií nájdete tu: www.dusevnezdravienaskolach.sk

Program konferencie

 

<<< Späť