Fakulta psychológie

Posterománia 2020

Fakulta psychológie PEVŠ Vás pozýva na otvorenie výstavy a súťaže

POSTEROMÁNIA: PSYCHOLÓGIA OČAMI ŠTUDENTOV

dňa 9.3.2020 o 10.00

vo foyeri na Tomášikovej 20, Bratislava.

 

TRVANIE VÝSTAVY: 9.3.2020 – 30.4.2020

 

CIEĽOM JE PODPORA ŠTUDENTSKEJ ČINNOSTI

  • prezentovanie vlastných výskumných a nevýskumných prác študentov
  • motivovanie k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie
  • formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru
    rozvíjanie kritického myslenia a samostatnosti
  • podpora sebarozvoja študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni

TÁTO AKTIVITA PODPORUJE ZÁUJEM O VZDELÁVANIE, TVORIVÚ VEDECKÚ A VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV.

 
Vyhlasovanie výsledkov súťaže prebehne počas fakultného kola
Študentskej vedeckej odbornej konferencie ŠVOK 2020.

<<< Späť