Fakulta psychológie

POSTEROMÁNIA 2022

Fakulta psychológie PEVŠ vyhlasuje súťaž POSTEROMÁNIA 2022, ktorá má v tomto ročníku dve témy:

Pozitívna psychológia pre pozitívny život

10 rokov Fakulty psychológie PEVŠ

Cieľom súťaže je:

  • podpora študentskej činnosti
  • prezentovanie vlastných výskumných aj nevýskumných prác študentov
  • motivovanie k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie, formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru
  • rozvíjanie kritického myslenia a samostatnosti
  • podpora sebarozvoja študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni.

Táto aktivita podporuje u študentov záujem o vzdelávanie, tvorivú vedeckú a výskumnú činnosť.

Súťaž organizuje Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ

 

Prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu veronika.chlebcova@paneurouni.com

najneskôr do 06.03.2022.

 

Kontaktná osoba pre záujemcov o súťaž a súťažiacich je Mgr. Veronika Chlebcová, PhD., veronika.chlebcova@paneurouni.com.

Garantom súťaže a výstavy je prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., marina.mikulajova@paneurouni.com.

 

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu.

Prihláška

<<< Späť