Fakulta psychológie

Poznáme víťazky Posterománie 2019!

POSTEROMÁNIA vznikla ako projekt, ktorý mal priviesť študentov k hrdému prezentovaniu vlastných výskumných aj nevýskumných prác. Ako každým dňom zisťujeme, táto aktivita má oveľa širší potenciál a postupne ho napĺňa. Tento rok sme mali šiestich súťažiach, ktorí nám predstavili kvalitné práce – kreatívne postery a zaujímavé témy. Ukázali nám aké diela môžu vzniknúť z tvrdej práce a nadšenia.

Veľmi nás teší záujem študentov o výstavu, čo dokazuje aj 155 hlasovacích lístkov laickej verejnosti.

Za kategóriu hlasovania laickej verejnosti vyhrala:

  • Popôrodná depresia od autoriek Vasková, Brišová a Kráľová s počtom hlasov 63.

V hlasovaní odbornej komisie v zložení prof. Mikulajová Marína, CSc., PhDr. Boleková Veronika, PhD. a Mgr. Chlebcová Veronika sa na:

  • druhom mieste umiestnila súťažná práca Ivety Hírešovej Psychedelická renesancia
  • prvom mieste umiestnila súťažná práca Jany Janičovej Terapia a aktivity v práci s koňmi
  • taktiež na prvom mieste sa umiestnila súťažná práca autorského kolektívu Kristíny Vaskovej, Diany Brišovej a Kristíny Kráľovej Popôrodná depresia.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové témy, ktoré prinesie!

Hoci je už súťaž ukončená, výstava pokračuje do 31.5.2019 vo foyeri PEVŠ na Tomášikovej 20. Srdečne Vás pozývame!

<<< Späť