Fakulta psychológie

Pozvánka na seminár: Psychodiagnostika detí a dospelých v súdnoznaleckej praxi

Pozývame Vás na seminár, ktorý bude viesť absolventka Fakulty psychológie PEVŠ, odborníčka v odbore súdnoznaleckej psychológie, PhDr. et Mgr. Elena Fortis. Téma semináru bude nevšedná, no o to zaujímavejšia: Psychodiagnostika detí a dospelých v súdnoznaleckej praxi. Seminár sa uskutoční 25. februára o 10:30 hod. v miestnosti Átrium na Tomášikovej 20. Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem o psychológiu z oblasti klinickej psychológie.

 

PhDr. et Mgr. Elena Fortis je polygrafologička, klinická psychologička a znalkyňa zapísaná v zozname vedenom na MS SR.  Je expertkou v oblasti klinickej psychológie, zaoberajúcej sa psychofyziologickým overením pravdovravnosti polygrafom  – detektorom lži. 

<<< Späť