Fakulta psychológie

Psychologická prvá pomoc v neľahkých časoch

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy

v spolupráci so

Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) Slovensko

 

Vás pozýva

na odbornú prednášku spojenú s diskusiou

PSYCHOLOGICKÁ PRVÁ POMOC V NEĽAHKÝCH ČASOCH

24. marca 2022 o 14.30

v aule Maxima (PEVŠ, Tomášika 20, Bratislava)

 

Cieľom prednášky je priblížiť zásady psychologickej prvej pomoci a základy krízovej intervencie pri traume a závažných životných udalostiach, so zameraním na špecifiká aktuálnej situácie vojnového konfliktu na Ukrajine a s ním súvisiacej utečeneckej krízy. Priestor bude venovaný nielen práci s dospelými, ale aj poskytovaniu psychologickej prvej pomoci deťom zasiahnutým vojnovým konfliktom. Odznejú tiež podnety ako o súčasnej situácii hovoriť s vlastnými deťmi. Pozornosť zameriame aj na pomáhajúcich pracovníkov, možnosti ich ochrany a starostlivosti o seba.

 

Prednášajú

PhDr. Petra KLASTOVÁ PAPPOVÁ, PhD.

(FPs PEVŠ, psychoterapeutka, klinická psychologička)

Mgr. Zuzana HITKOVÁ

(psychoterapeutka, liečebná pedagogička)

Mgr. Katarína ŠURDOVÁ

 (psychoterapeutka, liečebná pedagogička)

Mgr. Adriana KRUŽLIAKOVÁ

(hrová terapeutka o. z. Návrat)

 

<<< Späť