Fakulta psychológie

ROZLÚČKA S PHDR. DUŠANOM FABIÁNOM, PHD.

Vo veku 77 rokov zomrel významný slovenský psychológ PhDr. Dušan Fabián, PhD. Na Fakulte psychológie PEVŠ pôsobil od jej vzniku. Významne sa podieľal na príprave našich študentov v oblasti poradenskej psychológie až do leta 2020, keď mu choroba znemožnila pokračovať v pedagogickej práci. Bol expertom v psychológii, hlbokým a charizmatickým človekom, ktorý rozumel ľuďom a životu.

Pracovníci našej fakulty týmto vyjadrujú hlbokú sústrasť rodine.

Česť jeho pamiatke.

V Bratislave, 17. decembra 2020.

 

 PhDr. Dušan Fabián, PhD.
<<< Späť