Fakulta psychológie

Slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia Fakulty psychológie

Slávnostnou akadémiou dňa 12. mája 2022 sme si na pôde alma mater, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pripomenuli prvé decénium Fakulty psychológie PEVŠ (2011-2021). Náročné pandemické podmienky počas uplynulých dvoch rokov výrazne obmedzili možnosti osobných stretnutí, prezenčnej výučby i akademických slávení dôležitých míľnikov v živote fakulty a tak sa slávnostná akadémia konala až po ukončení pandémie, rok po zavŕšení prvej dekády fakulty. Možnosť osobne sa stretnúť a v priateľskej atmosfére zdieľať príbeh prvého desaťročia fakulty, privítali vzácni hostia i akademická obec fakulty.

Po slávnostných príhovoroch a pozdravoch odovzdala dekanka Fakulty psychológie PEVŠ sedem ocenení za významný prínos k budovaniu a rozvoju fakulty psychológie. Odovzdávanie ocenení sprevádzali tóny hudobného recitálu študentov fakulty psychológie. Po ukončení slávnostného programu boli všetci účastníci  pozvaní na recepciu, spojenú s vernisážou obrazov študentov psychológie Z hĺbky duše.

 

 

<<< Späť