Fakulta psychológie

Študentská vedecká a odborná konferencia

Srdečne pozývame všetkých študentov, pedagógov a záujemcov o psychológiu na Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, ktorú Ústav klinickej psychológie organizuje dňa 28. marca 2023 o 10:00 pri príležitosti fakultného kola súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Konferencia sa bude konať v aule Maxima.

 

Program konferencie:

OTVORENIE ŠTUDENTSKEJ KONFERENCIE

10:00 – 10:05

Príhovor dekanky Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

10:05 – 10:10

Príhovor prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Mgr. Denisa Newman, PhD.

 

BAKALÁRSKA SEKCIA

10:10 – 10:20

Obsesie-kompulzie v súvislosti s neurobiologickou typológiou temperamentu Helen Fisher

Natália Vozárová

10:20 – 10:30

Súvislosť čŕt temnej tetrády a motivácie k výkonu u členov online skupiny maskulinity

Maroš Terefenko

10:30 – 10:40

Dopad pandémie Covid-19 na sociálne vzťahy seniorov

Vanessa Izabela Karovičová

10:40 – 10:50

Súvislosť čŕt temnej triády, jadrových presvedčení a spokojnosti vo vzťahu

Ingrid Čúniková

10:50 – 11:00

Úroveň zručností pre povolanie z pohľadu študentov SOŠ

Alexandra Gloria Svetlovská

 

MAGISTERSKÁ SEKCIA

 11:00 – 11:10

Materská väzba, autonómia a sebaúcta rodiacich žien

Bc. Barbora Gráčová

11:10 – 11:20

Rozpoznávanie emócií vo vzťahu k črtám temnej triády

Bc. Petra Božiková

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

11:40 – 11:50

Vyhlásenie výsledkov súťaže ŠVOČ

11:50 – 12:00

Vyhlásenie výsledkov súťaže Posterománia

 

 

<<< Späť