Fakulta psychológie

Tlačová konferencia na tému samovrážd mladých ľudí

V Mediálnom centre FM PEVŠ sa 9. júna konala tlačová konferencia na tému “Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote”. Výsledky výskumu o postoji mladých k vyhľadaniu pomoci v hraničných životných situáciách, ktorý realizovala internetová poradňa pre mladých IPčko v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ, prezentoval riaditeľ IPčka, Mgr. Marek Madro a PhDr. Desana Kanderová, PhD. K závažnej problematike a návrhom na jej riešenie sa vyjadrili aj pozvaní hostia, Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. z FPs PEVŠ, JUDr. Karel Molin, riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, pôsobiaceho pri Ministerstve práce, soc. vecí a rodiny SR a Mgr. Dana Rušinová, prezidentka Nadácie pre deti Slovensko.

Tlačovú konferenciu, ktorú nakrúcali študenti Fakulty masmédií PEVŠ v rámci mediálnej praxe, si môžete pozrieť TU.

<<< Späť