Fakulta psychológie

Vedecký seminár: MIGRÁCIA A ZDRAVIE OČAMI PSYCHOLÓGIE

Ústav klinickej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ

vás pozýva na vedecký seminár

Migrácia a zdravie očami psychológie,

ktorý sa bude konať dňa 13. apríla 2016, v Aule Magnum FPs PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava,

prednášajúci: Prof. Walter Renner, PhD.

Program seminára:

09.00 – 10.15 Otvorenie, prednáška (1. časť) a diskusia
10.15 – 10.45 Prestávka a neformálna diskusia
10.45 – 12.00 Prednáška (2. časť), diskusia a záver seminára.

Myšlienka seminára vznikla z potreby ponúknuť odbornej verejnosti na Slovensku súhrn psychologických konceptov a konkrétnych poznatkov na aktuálnu tému imigrácie, ktoré pretlmočí náš kolega prof. Walter Renner, PhD., popredný rakúsky expert v psychológii zdravia. Prof. Renner, PhD. je vysokoškolský pedagóg a v Rakúsku registrovaný klinický psychológ s praxou v behaviorálnej terapii. Téme migrácie a multikulturality sa venuje viac ako 20 rokov.

Seminár je zameraný na teoretické koncepty akulturácie a posttraumatického stresu a na konkrétne výskumy a psychoterapeutické skúsenosti s rozličnými skupinami utečencov a žiadateľov o azyl. Prezentované budú aj výsledky našej spoločnej rakúsko-nemecko-slovenskej komparatívnej štúdie, zameranej na psychologické pozadie postojov k téme utečencov z prelomu rokov 2015 a 2016.

Prednáška bude tlmočená.

Účasť na seminári je bezplatná.

<<< Späť