Fakulta psychológie

Voľby Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ – študentská časť

PhDr. Beáta Dvorská, PhD., predsedníčka Akademického senátu FPs, v súlade s čl.3 bod 2. Volebného poriadku AS FPs PEVŠ vyhlasuje termín konania volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty psychológie. Voľby sa uskutočnia dňa 4. decembra 2019. Voľby budú prebiehať formou návštev členov volebnej komisie jednotlivých ročníkov počas výučby.

Zoznam kandidátov študentskej časti do volieb Akademického senátu FPs PEVŠ:

  1. Demová Katarína – 1. roč. Bc.
  2. Dobošová Zuzana – 1. roč. Bc.
  3. Kolimárová Lucia – 1. roč. Bc.
  4. Reháková Sára – 1. roč. Bc.
  5. Bc. Koklesová Henrieta – 1. roč. Mgr.
  6. Bc. Výbohová Michaela – 1. roč. Mgr.

 

Volebná komisia:

  1. Bc. Filip Foriš – predseda
  2. Bc. Lenka Hroncová – členka
  3. Mgr. Daniela Mitríková – členka
<<< Späť