Fakulta psychológie

Vzdelávací program “ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE” – prihlasovanie do 20. januára 2023

Fakulta psychológie PEVŠ otvára dvojročný vzdelávací program ADIKTOLÓGIA PRE POMÁHAJÚCE PROFESIE pre absolventov magisterského štúdia v študijnom  programu psychológia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, resp. iné pomáhajúce profesie.

 

Termín na zaslanie prihlášky je do  20. januára 2022. 

 

 

<<< Späť