Fakulta psychológie

Zbierka Dni Nezábudiek na Fakulte psychológie PEVŠ

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa aj v tomto roku na Slovensku uskutočnila zbierka Dni Nezábudiek, ktorú organizovala Liga za duševné zdravie.

V rámci tejto zbierky nás dňa 5. októbra 2023 navštívili Tomáš a Jarko, ktorí sú klientmi rehabilitačného strediska OZ Krídla. Rehabilitačné stredisko Krídla poskytuje pomoc ľuďom s psychickými poruchami, aby po prekonaní akútnej fázy ochorenia neostávali bez pomoci, ale aby mohli tráviť čas zmysluplne. Tomáš a Jarko prišli medzi študentov psychológie, aby im porozprávali, aké terapie im Krídla ponúkajú.

Pre študentov to bola príležitosť dozvedieť sa o konkrétnych možnostiach práce psychológa v teréne a zapojiť sa aktívne aj do zbierky.

 

Vďaka ochote študentov a pedagógov Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy sa na pomoc ľuďom s psychickými poruchami v tomto roku vyzbierala suma 486,83 EUR.

VŠETKÝM, KTORÍ STE PRISPELI, SRDEČNE ĎAKUJEME!

<<< Späť