Fakulta psychológie

Zverejnenie správy o zbierke Nezábudka

Zbierka Dni Nezábudiek na Fakulte psychológie PEVŠ

Na 10. októbra pripadá každoročne Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa v stredu 6. októbra 2021 v priestoroch školy na Tomášikovej ulici konala zbierka Dni Nezábudiek.

Do zbierky, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie, sme sa zapojili prostredníctvom spolupráce s jej členskou organizáciou Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla. Združenie Krídla pomáha ľuďom s psychickými poruchami, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia, zmysluplne tráviť čas v rehabilitačnom stredisku s bohatou ponukou terapií.

Združenie Krídla ako členská organizácia Ligy za duševné zdravie vedie svojich klientov k tomu, aby sa aktívne zapájali aj do realizácie zbierky Dni Nezábudiek. S pokladničkou nás počas výučby navštívili Tomáš a Jarko, ktorí sa študentom prihovorili a priblížili im, ako v Krídlach žijú. Sprevádzala ich naša študentka Inès B. Limberg, ktorá sa popri štúdiu psychológie rozhodla ako dobrovoľníčka prispieť k terapiám ponúkaným v stredisku Krídla a už niekoľko rokov vedie v Krídlach dramatoterapiu a arteterapiu.

Zaujímavé rozprávanie klientov Krídiel ako aj dobrovoľníčky Inès obohatilo 6. októbra 2021 prednášky vo všetkých ročníkoch na Fakulte psychológie. Poskytlo mnohé podnety pre budúcich psychológov, ktorí majú už počas štúdia možnosť zoznámiť sa s využitím psychológie v teréne, čím sa formuje ich psychologické myslenie a cítenie.

Počas stretnutia s klientami rehabilitačného strediska Krídla študenti mohli prispieť finančným darom k podpore duševného zdravia, ako aj na terapie klientov Krídiel.

Vďaka ochote študentov poskytnúť pomoc ľuďom s psychickými poruchami sa v tohtoročnej zbierke Dni Nezábudiek vyzbieralo na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy 517,46 EUR.

<<< Späť