ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024