Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA.

Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA.

Kandidáti musia mať ukončené magisterské/ inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018 – 2019 je 30. júna 2017.

 

plagat-studentov-2017

<<< Späť