HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

HARMONOGRAM ZÁPISU ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

1. ročník Bc. 18.09.2017 /pondelok/ o 9,00 hod.
AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava

2. ročník Bc. 11.09.2017 /pondelok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod.
ŠTUDIJNÉ ODD.

3. ročník Bc. 12.09.2017 /utorok/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod.
ŠTUDIJNÉ ODD.

1. ročník Mgr. 19.09.2017 /utorok/ o 9,00 hod.
AULA MINOR – prízemie, Tomášikova 20, Bratislava

2. ročník Mgr. 13.09.2017 /streda/ 9,00-12,00 hod. 13,00-15,00 hod.
ŠTUDIJNÉ ODD.

Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).
Študenti 2., 3. ročníka Bc. štúdia a 2. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2017/2018, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. min. 40 kreditov a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.

Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie

Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí majú posledný termín na zápis a doručenie dokumentov preukazujúcich ich predchádzajúce vzdelanie dňa 25. 10. 2017.

<<< Späť