Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie

Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie

Harmonogram zápisov 2019/2020 na Fakultu psychológie PEVŠ:

1. ročník Bc.:         

Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 11.09.2019 /streda/ o 9,00 hod.

Zápisy do 1. ročníka do externej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 12.9.2018  /štvrtok/ o 9,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

2.ročník Bc. denné štúdium                    16.09.2019 /pondelok/ 9,00- 12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

2.ročník Bc. externé štúdium                  16.09.2019 /pondelok/ 9,00- 12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

3. ročník Bc. denné štúdium                   13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

3. ročník Bc. externé štúdium                 13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

4. ročník  Bc. (externé štúdium)           13.09.2019  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod. – POZOR! ZMENA!

1. ročník  Mgr.                                                09.09.2019  /pondelok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod.

2. ročník  Mgr.                                               10.09.2019  /utorok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-16,00 hod.


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).

Študenti 2., 3. ročníka Bc. štúdia a 2., 3. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2019/2020, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. denní min. 40 kreditov, externí min. 30 kreditov) a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.

<<< Späť