Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie

Harmonogram zápisu študentov fakulty psychológie

DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA FAKULTY PSYCHOLÓGIE PEVŠ

NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

1. ročník Bc.:         

Zápisy do 1. ročníka do dennej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 10.09.2018 /pondelok/ o 9,00 hod.

Zápisy do 1. ročníka do externej formy štúdia sa budú konať v AULE MINOR (prízemie na Tomášikovej 20) dňa 11.9.2018  /utorok/ o 9,00 hod.

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

2.ročník Bc.               05.09.2018 /streda/ 9,00- 12,00 hod.    13,00-15,00 hod. 

3. ročník  Bc.             06.09.2018  /štvrtok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-15,00 hod.

4. ročník  Bc.             07.09.2018  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-15,00 hod.

1. ročník  Mgr.          12.09.2018  /streda/ 9,00-12,00 hod.    13,00-15,00 hod.

2. ročník  Mgr.         20.09.2018  /štvrtok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-15,00 hod.

3. ročník  Mgr.         21.09.2018  /piatok/ 9,00-12,00 hod.    13,00-15,00 hod.

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Študenti 1. ročníka Bc. a Mgr. štúdia prinesú na zápis požadované dokumenty (uvedené v prílohe k rozhodnutiu o prijatí).

Študenti 2., 3. ročníka Bc. štúdia a 2., 3. ročníka Mgr. štúdia prinesú na zápis platobný kalendár na akademický rok 2018/2019, študenti ktorí ku dňu zápisu nebudú mať uhradené všetky záväzky vo financovaní štúdia (školné, ako aj iné poplatky) alebo splnené študijné podmienky t. j. denní min. 40 kreditov, externí min. 30 kreditov) a úspešne absolvované všetky opakovane zapísané povinné predmety a povinne voliteľné predmety za predchádzajúci akademický rok, nebudú zapísaní do vyššieho ročníka.

<<< Späť