Oznam o konaní dizertačných skúšok

Oznam o konaní dizertačných skúšok

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že dňa 22.01.2020 sa uskutočnia obhajoby projektov dizertačných prác v nasledovnom poradí:

10.00 – dizertačná skúška Mgr. Veroniky Florian Šimonovej

11.30 – dizertačná skúška Mgr. Alžbety Lörinčík Uhrinčko

13.00 – dizertačná skúška PhDr. Mareka Madra

<<< Späť