OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy oznamuje, že

v dňoch 24.03. a 31.03.2022

sa uskutočnia na Fakulte psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava v miestnosti č. 1.12 (1. poschodie)

obhajoby projektov dizertačných prác v nasledovnom poradí:

24.03.2022

9.00 hod. – Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová

11.30 hod. – Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková

31.03.2022

11.00 hod. – Mgr. Kristína Kurajdová Trnovcová

13.30 hod. – Mgr. PhDr. Romana Schunová, PhD.

 

 

<<< Späť